Allmänna villkor

Kostrådgivning online är tjänster som erbjuds av kostrådgivare AnnCharlotte Lundström. 

Omfattningen av de olika tjänsterna framgår av beskrivning på sociala medier samt hemsida www.annchua.se

Genom att anmäla dig och betala fakturan får du tillgång till upplägget och dokumentation för din valda tjänst.

Åldersgräns

Du måste vara minst 18år för att teckna tjänsten kostrådgivning online, alternativt 16 år med målsmans godkännande som sker skriftligt i samråd med AnnCharlotte Lundström. 


Hälsotillstånd

Du som klient ansvarar för att informera om eventuella sjukdomar eller andra hälsotillstånd innan tjänst påbörjas. Detta sker via en konsultationsmall. Förändras eventuell hälsostatus under tjänstens gång ansvarar du som klient att omgående meddela detta.


Pris och betalning framgår i underlag via hemsida / sociala medier eller/samt skriftligt på faktura och via anmälan.

Vid obetald faktura tas försening och påminnelseavgift ut


Ångerrätt

För att ångra din bokning kontakta info@annchuase inom 14 dagar efter det att du anmält dig skriftligen.Rätten att ångra din anmälan gäller enbart om tjänsten påbörjats dvs, mottagit dokumentation såsom inloggning till tjänst, kostdagbok och konsultationsmall alternativt kostupplägg.

Vid påbörjad tjänst återbetalas ej avgift.

 

Meddelande om ångerrätt sker inom ångerrättsreglerna så snart som möjligt till info@annchua.se. Eventuell betalning betalas tillbaka inom 30 (trettio) dagar. Utebliven betalning godtas ej som ”avanmälan”.

 

Personuppgifter

Då du anmäler dig till en digital tjänst sparas dina personuppgifter i Annchua.se´s kundregister under max 12veckor efter avslutad tjänst. Dessa kan användas till uppföljning av material/tjänster samt nyhetsbrev. Personuppgifter lämnas ej ut till tredjeparts företag.